Straatwerk

Aanleg en reconstructie

Wij verzorgen op traditionele wijze of door middel van machinale bestrating aanleg en/of reconstructie van bedrijfsterreinen en woonwijken. Daarnaast kunnen wij ook werkzaamheden voor agrarische doeleinden verrichten.

U kunt ons inschakelen voor onder meer:

  • aanleg van bestrating op een bedrijventerrein;
  • aanleg of reconstructie van bestrating in woonwijken;
  • aanleg van tijdelijke verharding, zoals bouwwegen/noodbestrating;
  • aanbrengen van stelconplaten;
  • aanbrengen van keerwanden;
  • aanbrengen van sleufsilo’s;