Riolering

Bronnering en buizen

De aanleg of vernieuwing van rioleringsstelsels vraagt om een goede voorbereiding en een professionele aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van alle soorten en maten riolen met minimale overlast voor omwonende.
Zo sluiten wij percelen aan op rioleringsstelsels, maken wij bergingsriolen en leggen wij gescheiden systemen aan, waarbij de opvang van oppervlaktewater en dat van vuil water apart geschiedt. Ook het maken van waterbergingen behoort tot ons vakgebied. U kunt ons inschakelen voor onder meer:

  • aanbrengen van bronnering;
  • levering en aanleg van alle maten PVC/PP rioleringsbuizen incl putten;
  • levering en aanleg van alle maten betonbuizen incl. putten;
  • aanbrengen van trottoirkolken en straatkolken;
  • aanbrengen van huisaansluitingen incl inspectieput.